Bør parterapi være en del av tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge?

Posted on Leave a comment

Linda Irene Karlsen og Anders Johan W. Andersen har skrevet en interessant artikkel som viser viktigheten av parterapi. Også med tanke på barns psykiske helse.   Artikkelen bygger på en studie som utforsket parterapiens betydning innen psykisk helsevern for barn og unge. Studien baserte seg på 31 skriftlige tekster fra foreldre, klinikere og ledere med tilknytning til […]